12 Haziran 2009 Cuma

EŞİM MERAL HATİPOĞLU

ÖZGEÇMİŞİ


Adı Soyadı :Meral Hatipoğlu
Doğum Yeri ve Tarihi :Ankara –1951
Medeni Durumu :Evli ,iki çocuk annesi
Adres : Beta Sitesi villaları 66.Sokak No 22 ,06530,Ümitköy,ANKARA
Telefon : Ev:0312 235 48 72, Cep: 0533 4222760
Mezuniyet : A.Ü.T.İ. Fakültesi Eczacılık Yüksek Okulu,1974
İş Tecrübesi

-Mesa Hastanesi Eczanesi:Başeczacı ,kuruluşundan günümüze kadar

-Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Uygulama Eczanesi : 1996-16.01.1998 Koordinator-ihale;farmacom eczane stok programının alınıp, kullanılır hale getirilmesi;Beytepe ve Merkez Kampüslerindeki iki uygulama eczanesinin ilaç alımlarının minimum stok seviyesinde takibi;Personel yönetimi (8 kişi )

-Bayındır Tıp Merkezi Ankara : 01.05.1992- 1996
Eczacılık Hizmetleri Müdürü (4 yıl ),Ayniyat Müdürlüğüne vekalet (2 yıl),Satınalma Müdürü (3 ay)- hastane eczanesinin kurulması ve yürütülmesi, altı aylık bir süre içinde entegre bilgisayar programının (IBM Medsol) her üç departmanda da hizmet ve stok konularında oturtulması ,programın hizmete uyumu,eksiklerinin tamamlanması,hataların tesbiti,giderilmesi,ilaç ,ihalelerinin yapılması,minimum stok seviyesinde eksiksiz hizmetin yürütülmesi;prosedürlerin oluşturulması,tıbbi sarf malzemesi ve demirbaş satın alımlarının oturtulması,her üç departmanda kalite kontrol çalışmalarının başlatılması ,kalite parametrelerinin belirlenip,uygulanması,Personel yönetimi (16 kişi)

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi Eczanesi :1985-1992 Eczacı-ilaç ve sarf malzemesi ihale hazırlık çalışmaları,Muayene komisyonu üyeliği, hastane eczacılık hizmetleri.

T.C.Sağlık Bakanlığı :1976-1985 Verem Savaş Genel Müdürlüğü Eczacısı ve İdari hizmet ,Tüberküloz ilaçlarının alımı,muayene komisyonu üyeliği.Sağlık Bakanlığı temsilcisi olarak UNICEF’in aşılama projesinde iki yıl idari amirlik.

Yabancı Dil: Az derecede İngilizce

Bilgisayar: - Windows 98,2000
- Farmacom
- IBM Medsol

YAYIN LİSTESİ

Makaleler

1-Ersoy Ü,Paşaoğlu İ,Hatipoğlu A,Bozer AY.Erişkin yaşta sternal kleft ve cerrahi tedavisi.Çocuk Sağlığı ve Hast Derg 1980;23:299-304

2-Gavuzoğlu MK,Yüksel M,Hatipoğlu A.Perikard üzerine yerleşim gösteren dermoid kist.Ankara Numune Hast Bült 1982;22:207-212

3-Hatipoğlu A. Prostetik kalp kapakları ve kronik intravasküler hemoliz. Ankara Numune Hast Bült 1982;22:369-376

4-Gavuzoğlu MK,Hatipoğlu A,Yüksel M.travmatik bilateral şilotoraks.Ankara Numune Hast Bült 1983;23:29-34

5-Hatipoğlu A,Bozer AY. Mitral kapak replasmanı yapılan hastalarda değişik yapay kapakların kronik intravasküler hemoliz yönünden karşılaştırılması.Ankara Numune Hast Bült 1983;23:87-92

6- Hatipoğlu A,Bozer AY. Prostetik aort kapakları ve kronik intravasküler hemoliz.Ankara Numune Hast Bült 1983;23:166-170

7-Gavuzoğlu MK,Yüksel M,Hatipoğlu A.Mediastinal soliter nörofibroma.Ankara Numune Hast Bült 1983;23:241-246

8-HatipoğluA,Gavuzoğlu MK.Trakeo-bronşiyal ağaçta nadir bir yabancı cisim vakası. Ankara Numune Hast Bült 1983;23:357-360

9-Gavuzoğlu MK,Çetin G,Yüksel M,Hatipoğlu A,Deniz M. Median sternotomi ile bilateral kist hidatiklerin cerrahi tedavisi.Tüberküloz ve Toraks 1983;31:85-89

10-Gavuzoğlu MK,Hatipoğlu A,Yüksel M,Deniz M,Mimaroğlu AS.İntratorasik guatr. Tüberküloz ve Toraks 1983;31:265-269

11- Gavuzoğlu MK,Hatipoğlu A,Deniz M,Mimaroğlu AS,Yüksel M. Toraks duvarı tümörleri.105 vakanın analizi.Acta Oncol Turcica 1983; 16:1-11

12-Çetin G,Yüksel M,Deniz M,Hatipoğlu A. Mediastinal guatrlar. Acta Oncol Turcica 1983; 16:18-24

13-Gavuzoğlu MK,Deniz M,Hatipoğlu A,Yüksel M,Mimaroğlu AS.Primer kosta hemangioendoteliosarkoması. Acta Oncol Turcica 1983; 16:30-37

14-Hatipoğlu A,Paşaoğlu İ,Gürbüz A,Bozer AY. Atrial miksomalar .AÜTF Mecm 1983;36:521-528

15- Çetin G,Deniz M, Yüksel M, Hatipoğlu A.Kronik ampiyemlerin cerrahi tedavisinde modifiye Schede tipi torakoplasti sonuçları. Tüberküloz ve Toraks 1984;32:114-117

16- Gavuzoğlu MK,Hatipoğlu A,Yüksel M. Diafragma yırtığı sonucu abdominal organların intratorasik obstrüksiyonları. Tüberküloz ve Toraks 1984;32:123-127

17- Gavuzoğlu MK,Hatipoğlu A,Doğan R, Yüksel M. Bronkojenik kistler.Serviko-torasik lokalizasyonlu iki vaka nedeni ile. Tüberküloz ve Toraks 1984;32:99-104

18- Gavuzoğlu MK,Hatipoğlu A,Yüksel M,Deniz M.Konjenital hepatik diafragma hernisi. Ankara Numune Hast Bült 1984;24: 23-26

19- Gavuzoğlu MK,Hatipoğlu A,Yüksel M,Deniz M,Mimaroğlu AS.Travmatik sağ diafragma yırtığı ve karaciğer herniasyonu . Ankara Numune Hast Bült 1984; 24: 143-147

20- Çetin G, Yüksel M, Hatipoğlu A.Toraks travmasından sonra oluşan bronş yaralanmaları ve cerrahi tedavisi . Tüberküloz ve Toraks 1984;32:182-186

21-GavuzoğluMK, Mimaroğlu AS,Deniz M,Hatipoğlu A,Yüksel M.Subkostasternal diafragmatik hernilerin cerrahi tedavisi. Tüberküloz ve Toraks 1984;32:187-190

22-Hatipoğlu A, Paşaoğlu İ,Günay İ,Taştepe İ,Böke E,Bozer AY.Penetre kalp yaralanmaları ve cerrahi tedavisi. AÜTF Mecm 1984;37:77-84

23-Paşaoğlu İ,Dağsalı S,Günay İ,Hatipoğlu A,Bozer AY,Böke E,Ersoy Ü.İzole mitral kapağı değiştirilmesinin cerrahi tedavi sonuçları .Hacettepe Tıp Derg 1984: 17 : 234-245

24- Gavuzoğlu MK,Deniz M,Hatipoğlu A,Yüksel M,Mimaroğlu AS.Bronkojenik kanserlerde cerrahi tedavi ve sonuçları . Acta Oncol Turcica 1984; 17:23-32

25- Çetin G, Yüksel M, Hatipoğlu A.Mediastinal teratomalar. Acta Oncol Turcica 1984; 17:33-40

26-Hatipoğlu A,Gavuzoğlu MK,Arıbaş D,Günay İ,Bozer AY. Mediastinal lenfoid hamartoma. Acta Oncol Turcica 1984; 17:41-46

27-Gavuzoğlu MK,Deniz M,Hatipoğlu A,Mimaroğlu AS,Yüksel M.Çocukluk çağı bronş kanserleri. Acta Oncol Turcica 1984; 17:47-52

28- Gavuzoğlu MK,Deniz M,Hatipoğlu A,Mimaroğlu AS,Yüksel M.Pulmoner benign tümörler. Acta Oncol Turcica 1984; 17:58-67

29-Gavuzoğlu MK,Hatipoğlu A,Aker ON,Mimaroğlu AS,Deniz M,Yüksel M.Primer pulmoner fibrosarkom. Acta Oncol Turcica 1984; 17:72-79

30-Hatipoğlu A,Gürbüz A,Paşaoğlu İ,Bozer AY,Böke E,Ersoy Ü.Toraks duvarı tümörleri. Acta Oncol Turcica 1984; 17:145-154

31-Paşaoğlu İ,Paker T,Hatipoğlu A,Günay İ,Doğan K,Bozer AY.Konjenital lober amfizem. Tüberküloz ve Toraks 1985;33:73-75

32- Paşaoğlu İ,Özdemir A,Hatipoğlu A,Günay İ ,Bozer AY.Castleman hastalığı. Tüberküloz ve Toraks 1985;33:76-78

33-Paşaoğlu İ,Oto Ö,Hatipoğlu A,Günay İ. Pericardial coelemic cyst.Hacettepe Medical Journal 1985; 18: 79-83

34- Paşaoğlu İ,Paker T,Hatipoğlu A,Günay İ,Doğan K,Bozer AY.Holt-Oram sendromu.Hacettepe Tıp Derg 1985; 18:251-257

35-Paşaoğlu İ,Doğan R,Hatipoğlu A,Günay İ,Böke E,Ersoy Ü,Bozer AY.Mediastinal kitleler. Tüberküloz ve Toraks 1985;33:129-143

36- Paşaoğlu İ,Kutsal A,Hatipoğlu A,Günay İ,Bozer AY, Böke E .Aortik anülüs genişletilmesinde Konno prosedürü. Hacettepe Tıp Derg 1985; 18:196-202

37-Paşaoğlu İ,Hatipoğlu A,Türkoğlu H,Günay İ,Doğan R,Bozer AY. Yabancı cisim aspirasyonlarında bronkotominin yeri. Tüberküloz ve Toraks 1985;33:243-246

38-Paşaoğlu İ,Doğan R,Hatipoğlu A,Günay İ,Soncul H,Böke E,Bozer AY. Travmatik arterio-venöz fistüller ve cerrahi tedavi sonuçları . Ankara Numune Hast Bült 1985; 25: 127-140

39-Paşaoğlu İ,Paker T,Bilgiç A,Günay İ,Hatipoğlu A,Bozer AY.Komplet atrio-ventriküler kanal patolojisinde cerrahi tam düzeltme. . Hacettepe Tıp Derg 1985; 18:259-265

40-Günay İ,Doğan K,Dağsalı S,Hatipoğlu A,Paşaoğlu İ,Ersoy Ü,Bozer AY. Akut penetran trakea travmaları. Tüberküloz ve Toraks 1985;33:203-208

41-Bozer AY,Paşaoğlu İ,Paker T,Hatipoğlu A,Günay İ,Özdemir A.Erişkinde konjenital trakeo-özofageal fistül. Tüberküloz ve Toraks 1985;33:179-183

42- Paşaoğlu İ,Doğan K,Hatipoğlu A,Günay İ,Doğan R,Ersoy Ü,Böke E,Bozer AY,Zileli T.Myastenia gravisin tedavisinde timektomi indikasyonları ve sonuçları. Tüberküloz ve Toraks 1985;33:144-152

43-Paşaoğlu İ,Günay İ,Hatipoğlu A,Türkoğlu H,Doğan R,Böke E,Ersoy Ü,Bozer AY,Artvinli M.Primer plevral mezotelyoma. Tüberküloz ve Toraks 1985;33:198-202

44-Günay İ,Böke E,Doğan R,Bozer AY,Paşaoğlu İ,Hatipoğlu A,Çağlar Ş,Turgan Ç .Renovasküler hipertansiyon.Cerrahi tedavi indikasyonları.Türkiye Klinikleri 1985;5:227-231

45-Böke E,Hatipoğlu A,Doğan K,Gökgöz L,Paşaoğlu İ,Günay İ,Bozer AY. Pulmoner soliter leiomyoma. Ankara Numune Hast Bült 1985; 25: 329-333

46-Paşaoğlu İ,Kes S,Hatipoğlu A,Tuzcu M,Taştepe İ,Bozer AY. Cardiac metastasis of renal cell carcinoma. Acta Oncol Turcica 1985; 18: 44-48

47-Hatipoğlu A,Paşaoğlu İ,Gökgöz L,Böke E,Ruacan Ş,Bozer AY.Pulmoner blastoma. Acta Oncol Turcica 1985; 18:29-33

48-Böke E,Günay İ,Bozer AY,Paşaoğlu İ,Doğan K,Hatipoğlu A,Çağlar Ş,Turgan Ç. Renovasküler hipertansiyonun cerrahi tedavisi.Türkiye Klinikleri 1985; 5:297-305

49-Paşaoğlu İ,Kutsal A,Günay İ,Hatipoğlu A,Demircin M.Triküspid yetmezliğinin tedavisinde De Vega anüloplasti yöntemi.Hacettepe Tıp Derg 1986;19:109-115

50-Hatipoğlu A,Doğan K,Böke E,Bozer AY,Ruacan Ş.İntravasküler papiller endotelial hiperplazi.Brakial arter anevrizmasını taklit eden bir vaka nedeni ile. Acta Oncol Turcica 1986; 19:52-57

51-Günay İ,Böke E,Bozer AY,Doğan K,Gökgöz L,Hatipoğlu A,Paşaoğlu İ.Aorta koarktasyonu cerrahi tedavisi. Türkiye Klinikleri 1987; 7:49-57

52-Hatipoğlu A.İnfektif endokarditlerin cerrahi tedavisinde yenilikler.Türk Kardiol Dern Arş 1987;15:76-80

53-Salman E,Hatipoğlu A,Yurdakul Y,Bozer AY,Paşaoğlu İ,Böke E. İnfektif endokarditlerde cerrahi tedavinin yeri.AÜTF Mecm 1987;40:203-212

54-Paşaoğlu İ,Doğan R,Hatipoğlu A,Günay İ,Böke E,Ersoy Ü,Bozer AY. Kalp tümörleri ve cerrahi sonuçları.Türkiye Klin Tıp Bil Araş Derg 1987;5:532-538

55-Demircin M ,Paşaoğlu İ,Yurdakul Y,Günay İ,Hatipoğlu A,Bozer AY. Onaltı yaşın altındaki çocuklarda kapak replasmanları. Ankara Numune Hast Bült 1989; 29: 26-29

56-Özkutlu S,Saraçlar M,Özme S,Bozer AY,Paşaoğlu İ,Demircin M,Hatipoğlu A,ÇelikerA. Detection of right -sided endocarditis in children with congenital heart disease by two-dimensional echocardiography.Jpn Heart J 1990;31:175-182

57-Doğan R,Böke E,Bozer AY,Ersoy Ü,Paşaoğlu İ,Hatipoğlu A.İntra abdominal vasküler yaralanmalar.Hacettepe Tıp Derg 1990; 23:183-194

58-Paşaoğlu İ,Demircin M,Doğan R,Hatipoğlu A,Günay İ,Ersoy Ü,Böke E,Kes S,Bozer AY.De-Vega’s tricuspid annuloplasty:Analysis of 195 patients.Thorac cardiovasc Surgeon 1990;38:365-369

59-Ersoy Ü,Hatipoğlu A,İpek G,Bozer AY.Carpentier Edwards porcine biyoprotezlerinin uzun süreli takip sonuçları. Türk Kardiol Dern Arş 1990;18:

60-Paşaoğlu İ,Doğan R,Demircin M,Hatipoğlu A,Bozer AY.Bronchoscopic removal of the foreign bodies in children:Retrospective analysis of 822 cases.Thorac cardiovasc Surgeon 1991;39:95-98

61-Özkutlu S,Özbarlas N,saraçlar M,Özme Ş,Bilgiç A,Demircin M,Hatipoğlu A,Bozer AY,Göğüs .Yenidoğan süt çocuğunda ventriküler septumu intakt ağır pulmoner stenoz.Tanı ve cerrahi tedavide ekokardiografinin yeri. Türk Kardiol Dern Arş 1992;20:166-171

62-Özkutlu S,Saraçlar M,Özbarlas N,Hatipoğlu A ve ark. Echocardiography in critical pulmonary stenosis and pulmonary atresia with intact ventricular septum. Il Cuore 1993;10:475-482

63-Hatipoğlu A,Aytaçoğlu B,Tezcaner T,Moldibi O,Çatav Z,Yorgancıoğlu C,Ayvaz T,Günay İ,Zorlutuna Y,Süzer K. Pulmoner tipik karsinoid tümörler I:Terminoloji hakkında yeni görüşler,klinik ve histopatolojik özellikler. Acta Oncol Turcica 1995; 28:73-76

64- Hatipoğlu A,Aytaçoğlu B,Tezcaner T,Moldibi O,Yorgancıoğlu C,Çatav Z,Ayvaz T,Günay İ,Zorlutuna Y,Süzer K. Pulmoner tipik karsinoid tümörler II:Tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmeler. Acta Oncol Turcica 1995; 28:77-80

65- Hatipoğlu A,Aytaçoğlu B,Çatav Z,Tezcaner T,Ayvaz T,Moldibi O,Yorgancıoğlu C.Bronşiyal gland orijinli malign tümörler I:Adenoid kistik karsinom. Acta Oncol Turcica 1995; 28:151-153

66- Hatipoğlu A,Aytaçoğlu B,Moldibi O,Çatav Z,Yorgancıoğlu C,Tezcaner T.Bronşiyal gland orijinli malign tümörler II: Mukoepidermoid karsinom. Acta Oncol Turcica 1995; 28:154-156

67- Hatipoğlu A.Non-small cell akciğer kanserinde evrelendirmenin cerrahi tedavi indikasyonları açısından önemi.Solunum Hast Derg 1996;7:155-162

68-Hatipoğlu A.Akciğer kanseri cerrahi tedavisinde yaşam süresine etki eden prognostik faktörler. Acta Oncol Turcica 1996; 29:161-166

69-Hatipoğlu A,Kaptanoğlu M,Berkan Ö,Önen A,Doğan K.Pulmoner non-Hodgkin lenfoma.Cumhuriyet Üniv Tıp Fak Derg 1998;20:50-52

70-Hatipoğlu A,Önen A,Kaptanoğlu M,Berkan Ö,Doğan K.pulmoner atipik karsinoid tümör.Aynı hastada tipik karsinoid tümörden 1.5 yıl sonra görülen nadir bir olgu sunumu. Cumhuriyet Üniv Tıp Fak Derg 1998;20:53-56

71-Hatipoğlu A,Kaptanoğlu M,Berkan Ö,Önen A,Doğan K.Pulmoner nöroendokrin tümörler.Cumhuriyet Üniv Tıp Fak Derg 1998;20:155-159

72-Hatipoğlu A. Intrapericardial lymphangioma presenting as neonatal cardiac tamponad.Pediatr Cardiol 1998;19:192

73-Önen A,Kaptanoğlu M,Berkan Ö,Kunt N,Doğan K,Hatipoğlu A.tek akciğer anestezisi sırasında oluşan hipokseminin önlenmesinde sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) yönteminin etkinliği.SSK İzmir Eğit Tıp Derg 1998;4:75-79

74-Berkan Ö,Aksoy M,Önen A,Kaptanoğlu M,Hatipoğlu,Doğan K.Akut arter oklüzyonları.Damar Cerr Derg 1998;2:69-72

75-Berkan Ö,Önen A,Başel H,Aksoy M,Kaptanoğlu M,Manduz Ş,Hatipoğlu A,Doğan K.Periferik arter anevrizmaları. Damar Cerr Derg 1998;2:85-88

76-Berkan Ö,Hatipoğlu A.İnfrapopliteal anevrizmalar. Cumhuriyet Üniv Tıp Fak Derg 2000;22:120-122

77-Berkan Ö,Aslan S,Hatipoğlu A.Sialik asit ve hastalıklarla ilişkisi. Cumhuriyet Üniv Tıp Fak Derg 1999;21:225-228

78-Berkan Ö,Öztürkcan S,Doğan K,Önen A,Başel H,Hatipoğlu A.Pulmonary arterial aneurysm
in Behcet’s disease. J Eur Acad Dermato Venereol 1999;13:140-141

79-Berkan Ö,Öztürkcan S,Okuyan B,Marufi M,Doğan K,Hatipoğlu A.Evaluation of venous ulcers.Türkiye Klin Tıp Bil 1999;19:326-329

80-Berkan Ö,Günay İ,Doğan K,Öztoprak İ,Hatipoğlu A.peroneal artery aneurysm.a case report. Türkiye Klin Tıp Bil 2000; 20:14-16

81-Kaptanoğlu M,Hatipoğlu A,Kutluay L,Günay İ,Doğan K. Bilateral chylothorax caused by pleuropulmonary lymphangiomyomatosis: A challenging problem in thoracic surgery. Scand Cardiovasc J 2001;35:151-154

82-Eyüpoğlu-Öner AF,Torgay A,Akçay Ş,Hatipoğlu A.Endoscopic closure of a postlobectomy bronchopleural fistula with fibrin sealant (Tisseel) J Bronchol 2001;8:183-186

83-Öztürkcan S,Özel F,Doğan K,Seyfikli Z,Hatipoğlu A.Akciğer kanserli hastalarda deri bulguları. Tüberküloz ve Toraks 2003; 51: 23-26

84-Kılıç D,Erdoğan B,Habeşoğlu MA,Hatipoğlu A .Multipl primary chest wall hydatid cysts associated with spinal canal involvement.Interactive Cardiovasc Thorac Surg 2003;2:395-397

85-Poyraz AS,Kılıç D,Hatipoğlu A,Özülkü M ,Sar A,Bilezikci B : Cystic lymphangioma confined to mediastinum in an adult. Jpn J Thorac Cardiovasc Surg 2004;52: 567-569

86-Kılıç D,Bilen A, Poyraz AS, Hatipoğlu A :Management of bronchopleural fistula with fibrin glue-coated collagen patch. J Bronchol 2005; 12:41-42

87-Kılıç D,Şahin E,Gülcan Ö,Bolat B,Türköz R,Hatipoğlu A :Octreotid for treating chylothorax after cardiac surgery. Texas Heart Inst J 2005; 32: 437-439

88- Poyraz AS, Kilic D, Hatipoglu A, Demirhan B: A Very Rare Entity : Catamenial Pneumothorax.Asian Cardiovasc Thorac Ann 2005;13:271-273

89-Poyraz AS,Kılıç D,Gültekin B,Özülkü M,Hatipoğlu A: Extrapleural hematoma: When is surgery indicated? Monaldi Arch Chest Dis 2005;63:166-169

90-Kılıç D,Tercan F,Şahin E, Bilen A, Hatipoğlu A:Unusual radiologic manifestations of theechinococcus infection in the thorax.Pictorial essay.J.Thorac Imaging 2006;21:32-36

91-Fındıkcıoğlu A,Kılıç D,Hatipoğlu A: Sunflower seed mimicking complicated hydatid cyst Monaldi Arch Chest Dis 2006;65 : 116-117

92-Kılıç D, Fındıkçıoğlu A,Hatipoğlu A : A different application method of talc pleurodesis for the treatment of persistent air leak. ANZ J Surg 2006; 76:754-756

93-Kılıç D,Giray S,Bolat FA,Tercan F,Bilen A,Hatipoğlu A : A rare combination of thymic tumor:Radiologically invisible thymolipoma associated with myasthenia gravis. Neurology India 2006; 54 :320-321

94-Kılıç D,Erdoğan B,Sener L,Sahin E,Caner H,Hatipoğlu A : Unusual dumbbell tumors of the mediastinum and thoracic spine . J Clin Neuroscience 2006;13:958-962

95-Kılıç D,Fındıkçıoğlu A,Bilen A,Hatipoğlu A.toraks duvarı defektlerinin onarımında mersilen meş-metil metakrilat sandviç greft kullanımı ile rekonstrüksiyon. Tüberküloz ve Toraks 2006; 54: 363-369

96-Poyraz A,Kılıç D,Hatipoğlu A,Bakırcı T,Bilezikci B :Pedunculated solitary fibrous tumors arising from the pleura.Monaldi Arch Chest Dis 2006; 65: 165-168

97-Fındıkçıoğlu A,Kılıç D,Canpolat T,Hatipoğlu A :Primary hydatid disease of the chest wall.Ann Thorac Cardiovas Surg 2007; 13:203-205

98-Kılıç D,Fındıkçıoğlu A,Hatipoğlu :Description of a new technique:Management of pleural effusion with a cystofix catheter.Respirology 2007;12:288-290

99-Kılıç D,Şahin E,Fındıkçıoğlu A,Bal N, Tercan F,Hatipoğlu A.Bilateral elastofibroma dorsi.Toraks Derg 2007; 8: 52-54

100- Kılıç D,Fındıkçıoğlu A,Hatipoğlu A.spontaneous rib fracture caused by coughing.Report of two cases.Türkiye Klin J Med Sci 2007; 27:468-470

101-Kılıç D,Fındıkçıoğlu A,Bilen A,Habeşoğlu MA,Hürcan C,Hatipoğlu A.tanıda gecikilmiş yabancı cisim aspirasyonu:Ses protezi. Türkiye Klin J Med Sci 2007; 27:471-473
102- Kilic D, Findikcioglu A, Bilen A, Koc Z, Hatipoglu A.Management of complicated hydatid cyst of the thorax. ANZ J Surg. 2007 ;77:752-757. 103- Kilic D, Akin S, Findikcioglu A, Bilen A, Aribogan A, Hatipoglu A.Low-molecular-weight heparin for treatment of submassive pulmonary embolism after pneumonectomy.Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2007 ;55:287-289
104- Fındıkçıoğlu A,Kılıç D, Akın Ş, Hatipoğlu A :Descending necrotizing mediastinitis:Treatment of a delayed case. Acta Chir Belg 2007;107: 462-464

105-Kılıç D,Fındıkçıoğlu A,Koçer E,Hatipoğlu A.Unusual manifestation of bronchiolitis obliterans organizing pneumonia. Acta Chir Belg 2008;108: 468-470

106-Kılıç D,Fındıkçıoğlu A,Şahin E,Bilen A,Bakıner O,Hatipoğlu A: Bilateral trapped lung with concomitant Wermer’s Syndrome and cutis laxa .Thorac Cardiovasc Surg 2007;55:
Kitap bölümleri

1-Kutsal A,Hatipoğlu A.Pulmoner venöz dönüş anomalileri.Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi,Editör Bozer AY,Ayyıldız Matbaası,Ankara,1985,Cilt 1 sayfa 311-336

2-,Hatipoğlu A.Dağsalı S.Trunkus arteriosus .Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi,Editör Bozer AY,Ayyıldız Matbaası,Ankara,1985,Cilt 1 sayfa 581-596

3-Hatipoğlu A.Pseudo-trunkus arteriosus.Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi,Editör Bozer AY,Ayyıldız Matbaası,Ankara,1985,Cilt 1 sayfa 597-613

4-Akçevin A,Hatipoğlu A.Kalp tümörleri .Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi,Editör Bozer AY,Ayyıldız Matbaası,Ankara,1985,Cilt 2 sayfa 923-952

5-,Hatipoğlu A,Doğan R.Pre-eksitasyon sendromlarının cerrahi tedavisi.Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi,Editör Bozer AY,Ayyıldız Matbaası,Ankara,1985,Cilt 2 sayfa 953-970

6-Hatipoğlu A.Perikard hastalıkları .Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi,Editör Bozer AY,Ayyıldız Matbaası,Ankara,1985,Cilt 2 sayfa 1115-1166

7-Hatipoğlu A.Pediatrik mediastinal kist ve tümörler.Pediatrik Göğüs Cerrahisi.Editörler Yüksel M,Kaptanoğlu M,Turgut Yayıncılık AŞ,İstanbul,2004,sayfa 371-398

8-Hatipoğlu A.Toraks travmaları.travmada İlkyardım,Editörler Moray G,Bilgin N,Haberal Eğitim Vakfı Yayınları,Ankara,2004,sayfa 89-120

Kitap

1-Hatipoğlu A,Bozer AY.Toraks Cerrahisi,Başkent Üniversitesi Yayınları,Azim Matbaacılık,Ankara , 2007

ÖZGEÇMİŞİ

DR.AHMET ŞÜKRÜ HATİPOĞLU

DOĞUM YERİ VE TARİHİ : TRABZON, 12.07.1951
MİLLİYETİ : T.C
MESLEĞİ VE BİTİRDİĞİ FAKÜLTE : DOKTOR, ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKÜLTESİ,1974
ADRESİ : BETA SİTESİ VİLLALARI 66. SOKAK
NO:22 06530 ÜMİTKÖY-ANKARA
TELEFONU : 0312 235 48 72
532 613 92 36
MEDENİ DURUMU : EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASI
YABANCI DİL : İNGİLİZCE

MESLEKİ TECRÜBESİ :

Haziran-1999 HALEN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KALP
DAMAR CERRAHİSİ ABD ÖĞRETİM
ÜYESİ,PROFESÖR

1998 – 1 ŞUBAT 1999 BAYINDIR SAĞLIK SİSTEMLERİ SEKTÖR
YÖNETİM MERKEZİ MEDİKAL
DİREKTÖRÜ VE BAYINDIR YAŞAMKENT FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
HASTANESİ (İSTANBUL ) BAŞHEKİMİ

1997 – 1998 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKÜLTESİ GÖĞÜS-KALP VE DAMAR
CERRAHİSİ ABD. ÖĞRETİM ÜYESİ,
PROFESÖR

1995 – 1997 ANKARA BAYINDIR TIP MERKEZİ
GÖĞÜS-KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
KLİNİĞİ UZMANI VE YÖNETİM KURULU
ÜYESİ, BAYINDIR HOLDİNG GENEL
KOORDİNATÖR DANIŞMANI

1992 – 1995 ANKARA BAYINDIR TIP MERKEZİ
BAŞHEKİMİ VE YÖNETİM KURULU
ÜYESİ

1991 – 1992 BAYINDIR HOLDİNG A.Ş.
JOHN LAING INT VE NHSOE
(İNGİLTERE) İLE ANKARA BAYINDIR
TIP MERKEZİ YAPIM VE İŞLETİM
ÇALIŞMALARI

1991 (Ekim-Kasım) UNIVERSITY OF WISCONSIN DEPT.OF
CARDIOTHORACIC SURGERY,
MADISON, USA, VISITING ASSOC.PROF


1987 – 1991 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKÜLTESİ GÖĞÜS-KALP VE DAMAR
CERRAHİSİ ABD. ÖĞTRETİM ÜYESİ,
DOÇENT
1986 (Haziran-Temmuz) UNIVERSITY OF NEWCASTLE FREEMAN
HOSPITAL, REGIONAL CARDIOTHORACIC
CENTER, NEWCASTLE, UPONTYNE,
U.K. VISITING ASSIST.PROF.

1983 – 1987 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKÜLTESİ GÖĞÜS-KALP VE DAMAR
CERRAHİSİ ABD. ÖĞRETİM ÜYESİ,
YARD. DOÇENT

1981 – 1983 ANKARA NUMUNE HASTANESİ, GÖĞÜS
CERRAHİSİ KLİNİĞİ BAŞ ASİSTANI
(ZORUNLU DEVLET HİZMETİ)

1976 – 1981 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKÜLTESİ GÖĞÜS-KALP VE DAMAR
CERRAHİSİ ABD, UZMANLIK EĞİTİMİ

1976 (Üç ay) ANKARA YENİMAHALLE VEREM
SAVAŞ DİSPANSER TABİPLİĞİ

1974 – 1976 VATANİ GÖREV, KIBRIS, DOKTOR
ASTEĞMEN

1974 (Üç ay) TRABZON VAKFIKEBİR VEREM SAVAŞ
DİSPANSER TABİPLİĞİ

MESLEKİ İLGİ ALANI ÖZELLİKLE PULMONER ONKOLOJİK
CERRAHİ

DİĞER ÇALIŞMA VE DENEYİMLERİ

1. John Laing International (London, UK) ile Ankara Bayındır tıp merkezi yapım çalışmaları
(Mayıs 1991 – Ağustos 1992, Mimari Proje: Mim. Haluk Bozoğlu ile birlikte).
2. National Health Service Oversees Enterprice (London, UK) ile birlikte hastane personel
planlama, işletme ve eğitim çalışmaları (Ocak 1992 – Eylül 1993).
3. İstanbul Beylikdüzü Bayındır Tıp Merkezi fonksiyonel planlama, mahal, ekipman çalış-
maları (1996, Mimari Proje: Mim. Mutlu Ülkü, Mim. Oktay Nayman ile birlikte)
4. İstanbul Çekmeköy Bayındır Tıp Merkezi fonksiyel planlama, mahal, ekipman çalışmaları
(1996, Mimari Proje: Mim. Orhan Genç ile birlikte).
5. T.C.Sağlık Bakanlığı Sakarya Devlet Hastanesi projesi ( 1997, Yeniden yapım Mimari
proje: Mim. Orhan Genç ile birlikte).
6. Ankara, Kavaklıdere Bayındır Klinik fonksiyonel planlama, mahal. ekipman çalışmaları
(1998, Mimari Proje: Mim. Mutlu Ülkü, Mim. Orhan Genç ile birlikte)
7. Kocaeli Bayındır Tıp Merkezi fonksiyel planlama, mahal, ekipman çalışmaları
(1198 Mimari Proje: Mim. Mutlu Ülkü, Mim. Mişel Orduluoğlu ile birlikte)
8. Bakü / Azerbeycan Merkez Hastanesi restorasyon ve modernizasyon çalışması (1999)
9. Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi Medikal Danışman
(2000)
10. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Genişletme Projesi, Medikal Danışman (2000)
11. Başkent Üniversitesi Konya uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi (2002-2003)
12. Başkent Üniversitesi İstanbul uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi (2006)


YAPMIŞ OLDUĞU İDARİ GÖREVLER

1. Ankara Bayındır Tıp Merkezi Kurucu Başhekimliği (1992- 1995)
2. Ankara Bayındır Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (1992-1997)
3. Bayındır Holding Genel Koordinatör Danışmanlığı (1995-1997)
4. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanlığı
(Ekim 1997-Nisan 1998)
5. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Yönetim Kurulu Üyeliği (Ekim 1997-Nisan 1998)
6. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
(Ekim 1997- Nisan 1998)
7. Bayındır Sağlık Sistemleri Medikal Direktörü (Mayıs 1998- Şubat 1999)
8. İstanbul Yaşamkent Fizik Tedavi Ve rehabilitasyon Hastanesi Kurucu Başhekimliği
(Aralık 1998 – Şubat 1999)
9. Başkent Üniversitesi Hastaneler Koordinatörlüğü (Haziran 1999 – halen)

ÜYESİ BULUNDUĞU KURULUŞLAR

1. Türkiye Kardiyoloji Derneği Üyeliği
2. Pediatrik Kardiyoloji Derneği Üyeliği
3. Kardiyovasküler Cerrahi Derneği Kurucu Üyeliği
4. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Üyeliği
5. Hacettepe Hastanelerini Geliştirme Derneği Üyeliği
6. Dr.Mustafa Kemal Gavuzoğlu ve Bedriye Gavuzoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği


YAYINLARI

Tıbbi konularda 28 sı yurtdışı, 78’u yurtiçi dergilerde olmak üzere toplam 106 makale,8 kitap bölümü ve yazarlığını Prof.Dr.A.Yüksel Bozer ile müştereken yaptığı “Toraks Cerrahisi” isimli kitabı mevcuttur.